Existuje 7 „barev“ lásky. Prožíváte je všechny?

duhove-srdi-c-ko

S růstem naší knižní rodiny jsme si uvědomili, že existuje mnoho druhů lásky. Hraje všemi barvami duhy. A to doslova. Existuje totiž hned 7 podob lásky, tak jako má duha 7 barev. Partnera samozřejmě milujete jinak než dítě. Věděli jste ale, že například v partnerském vztahu může být více typů lásky najednou? Prožíváte je všechny?

Oslavujte letos se všemi svými láskami všechny „barvy“ lásky. Ještě předtím byste ale měli vědět, jaké jsou.

Červená (Eros)

Spalující, vášnivá, romantická – taková je podoba lásky jménem eros. Cítíte ji, když vás zasáhne Amorův šíp. Slepé pobláznění vyvolané erosem má sílu vyvolat trojskou válku. Takto o ní smýšlí řecká mytologie.

Dnes bychom ji nazvali živelnou touhou po druhém. Kulantně řečeno je to přirozená potřeba či pud najít partnera na založení rodiny.

Oranžová (Philia)

Philia neboli kamarádská láska by se dala definovat jako sdílená náklonnost. Podle Platóna je kamarádství tou nejlepší láskou. Kamarád je takový oboustranný terapeut. Pravý přítel vás totiž obohacuje svou otevřeností a vhledem, díky kterému se učíte vy i on.

Pozor, pozor. Není vše černé a bílé, můžete ke druhému člověku cítit více druhů lásky. Platón dokonce považuje kamarádskou lásku (philia) v partnerském vztahu za klíčovou k vybudování trvalého a pevného vztahu. Podle něj jen romantická láska (eros) nestačí, postupně by se z ní měla vyvinout kamarádská láska.

Žlutá (Storge)

Rodičovská láska (storge) je typem kamarádské lásky, která existuje mezi rodiči a jejich dětmi. Postupně se mění s věkem dětí, zpočátku bývá spíše jednostranná. Rodí se ze vztahu založeného na závislosti a důvěře.

Narozdíl romantické a kamarádské lásky nezávisí na lidské povaze. Jinými slovy rodiče vás milují nebo alespoň tolerují takové, jací jste.

Zelená (Agape)

Láska ke všemu živému (k dalším lidem, přírodě i bohům) se nazývá agape. Je spojována s pojmem altruismus, což je nesobecký zájem o spokojenost druhých. Je vědecky dokázané, že tato láska na nás působí blahodárně.

Z krátkodobého hlediska v nás uchovává pocit euforického nadšení neboli „pomocníkovu extázi“ (helper’s high volně přeloženo z angličtiny). Z dlouhodobého hlediska působí agape pozitivně na psychické i fyzické zdraví, dokonce prodlužuje náš život. I v širším měřítku podpora lásky ke všemu živému buduje společnost, která nás obohacuje, chrání a vede k udržitelnému způsobu života.

Modrá (Ludus)

Hravá a nezávazná láska, to je ludus. Připodobňujeme ji ke vtipkování, tancování, flirtování, zkrátka k zábavě. Jako láska je povrchní, nesvazující a nekomplikovaná, což ji paradoxně může dělat i dlouhodobou. To platí ale pouze v případě, že ji takto vnímají obě strany a nezaměňují ji za romantickou lásku.

Indigově modrá (Pragma)

Pragma svým názvem napovídá, že jde o praktickou lásku založenou na rozumu nebo povinnosti. Svým způsobem je přesným opakem nezávazné lásky, i když ve vztazích mohou existovat zároveň.

Přitažlivost a vášeň (eros) jdou stranou, do popředí se dostávají osobnostní kvality a sdílené cíle. Manželství se dříve stavěla na praktické lásce, často i partnerském vztahu může postupně získávat dominanci spolu s kamarádskou láskou.

Fialová (Philautia)

Poslední, neméně důležitý typ lásky je sebeláska (philautia). Ta živí zdravé sebevědomí neboli racionální a emoční ohodnocení vlastních kvalit v porovnání ke schopnostem druhých. Je strůjcem našich pocitů, myšlenek a činů, které formují vztahy k nám samým i k ostatním.

Sebeláska zbavuje touhy po materialistických důkazech vlastní hodnoty, jakými jsou příjem, status, sláva a další berličky. Dokážeme se naplno pustit do různých projektů, aniž bychom ustrnuli strachem z neúspěchu a odmítnutí. Neúspěch, bolest a zklamání nás nezlomí, buduje odolnost. Ta pak vede ke všemu pozitivnímu – získávání cenných zkušeností, prohlubování vztahů, vyšší toleranci risku, radosti, přijetí a schopnosti odpuštění sobě i druhým.

Nejtěžší úkol je vybalancovat sebelásku do míry, kdy je zdravá. Mnoho z nás by potřebovalo trochu sebelásky od příliš sebevědomých lidí. Ti zaslepeni přílišnou sebeláskou myslí především na sebe (svůj status, schopnosti a úspěchy), a stávají se tak povýšení a arogantní.

Vybarvěte svůj život všemi barvami lásky…

Teď už víte, jaké lásky prožíváte a na kterých vám ještě zbývá zapracovat. Barvitost lásky vás obohacuje v mnoha odlišných směrech a byla by škoda se omezovat jen na lásku partnerskou. 

Teď, když už víte, jaké barvy lásky existují, by vás mohlo zajímat, jak tyto vztahy upevnit. Poradí vám náš článek 14 aktivit se všemi vašimi láskami.

Přejeme vám krásné oslavy lásky se všemi vašimi láskami a šťastné vybarvování vaší lásky k druhým i k sobě.

P.S. Když už mluvíme o duze… Láska hraje barvami duhy a nezná rozdíl mezi pohlavím, národností, etnikem a náboženstvím. Mír je symbolizován duhovou vlajkou. Duha tak spojuje lásku a mír. I proto si ji LGBT komunita zvolila jako symbol – aby měli možnost milovat bez nenávisti a předsudků druhých. Jsme hrdí, že je podporujeme naší knihou pro zamilované, která je stvořená pro všechny typy lásky.